Badanie stanu prawnego

Zasadnicze znaczenie w procesie określenia wartości nieruchomości ma dokładne ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Badanie stanu prawnego jest również potrzebne w przypadku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dla bezpiecznego zakupu nieruchomości należy dokładnie poznać jej stan prawny w momencie zawierania transakcji.
Oferujemy ustalanie stanu prawnego nieruchomości. Do tego celu pozyskujemy wymagane dokumenty i kompleksowo badamy stan prawny nieruchomości. Podczas analizy wskazujemy ewentualne rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a prawnym.